Προσφορά Εγγραφής
Τα Κουπόνια Στοιχήματος μπορούν να ληφθούν
Για Νέους Πελάτες
Kατάθεση (ελαχ. 50 kr) για αντι/χα Kουπόνια Στοιχ/τος (μεγ. 1.000 kr). Κουπ. Στοιχ/τος για την αξία της προκριθ. κατάθεσης μετά τη διευθέτ. των στοιχ/των. Ελαχ. αποδόσεις, εξαιρέσεις στοιχ/τος, μεθόδου πληρωμής, χρον. όρια & Όροι ισχύουν. Οι επιστροφές εξαιρούν το ποντάρισμα.
Δείτε τους Σημαντικούς και Πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις Παρακάτω
Kατάθεση (ελαχ. 50 kr) για αντι/χα Kουπόνια Στοιχ/τος (μεγ. 1.000 kr). Κουπ. Στοιχ/τος για την αξία της προκριθ. κατάθεσης μετά τη διευθέτ. των στοιχ/των. Ελαχ. αποδόσεις, εξαιρέσεις στοιχ/τος, μεθόδου πληρωμής, χρον. όρια & Όροι ισχύουν. Οι επιστροφές εξαιρούν το ποντάρισμα.
Δείτε τους Σημαντικούς και Πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις Παρακάτω
Πως λειτουργεί η προσφορά
Καταθέστε Ανοίξτε έναν λογαριασμό, κάντε μια κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις για 50 kr* ή περισσότερα και πάρτε την προσφορά για να λάβετε ένα αντίστοιχο ποσό σε Κουπόνια Στοιχήματος, έως και ένα μέγιστο των 1.000 kr*.
Αποδεσμεύστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τοποθετήστε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, αξίας ίσης με την κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις και αφήστε αυτά τα στοιχήματα να διευθετηθούν.
Χρησιμοποιήστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τα Κουπόνια Στοιχήματός σας θα είναι διαθέσιμα σύντομα μετά τη διευθέτηση των στοιχημάτων σας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μπορείτε στη συνέχεια να τοποθετήσετε στοιχήματα με τα Κουπόνια Στοιχήματός σας, απλά επιλέξτε ''Χρησιμοποιήστε Κουπόνια Στοιχήματος'' στο δελτίο.
Εγγραφή
Πως λειτουργεί η προσφορά
Καταθέστε Ανοίξτε έναν λογαριασμό, κάντε μια κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις για 50 kr* ή περισσότερα και πάρτε την προσφορά για να λάβετε ένα αντίστοιχο ποσό σε Κουπόνια Στοιχήματος, έως και ένα μέγιστο των 1.000 kr*.
Αποδεσμεύστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τοποθετήστε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, αξίας ίσης με την κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις και αφήστε αυτά τα στοιχήματα να διευθετηθούν.
Χρησιμοποιήστε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος Τα Κουπόνια Στοιχήματός σας θα είναι διαθέσιμα σύντομα μετά τη διευθέτηση των στοιχημάτων σας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μπορείτε στη συνέχεια να τοποθετήσετε στοιχήματα με τα Κουπόνια Στοιχήματός σας, απλά επιλέξτε ''Χρησιμοποιήστε Κουπόνια Στοιχήματος'' στο δελτίο.
Εγγραφή

Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν - Δείτε Παρακάτω

Σημαντικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 • Διαθέσιμη σε νέους πελάτες μόνο. Κάντε μια κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις, για 50 kr* ή περισσότερα, και λάβετε την προσφορά εντός 30 ημερών από την εγγραφή του λογαριασμού σας ώστε να έχετε δικαίωμα για ένα 100% αντίστοιχο ποσό σε Κουπόνια Στοιχήματος, έως και ένα μέγιστο των 1.000 kr*. Αφού ληφθούν, τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα διατηρούνται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και είναι μη αναλήψιμα.
 • Για ν' αποδεσμεύσετε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος ώστε να τα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να τοποθετήσετε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, αξίας ίσης με την κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τις 1.000 kr*) και αυτά πρέπει να διευθετηθούν εντός 60 ημερών από την απόκτηση της προσφοράς. Μόνο διευθετημένα στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, μετά την απόκτηση της προσφοράς, θα μετρούν προς αυτή την απαίτηση.
 • H PayPal δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις ή επακόλουθη ανάληψη επιστροφών από πονταρίσματα με Κουπόνια Στοιχήματος, εκτός και αν έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες Ταυτοποίησης και πληρούται μία εκ των δύο ακόλουθων απαιτήσεων: έχουμε επαληθεύσει επιτυχώς έναν αποδεκτό τύπο Εγγράφων Ταυτοποίησης και έχετε εισαγάγει τον Κωδικό Ταχυδρομικής Επικύρωσης (PVC), ή έχουμε επιβεβαιώσει επιτυχώς δύο αποδεκτούς τύπους Εγγράφων Ταυτοποίησης. Παρακαλούμε δείτε τον Όρο 2 στους πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις για λεπτομέρειες.
 • Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να μετρούν για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος:
  1. Πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον μια επιλογή σε αποδόσεις του 1.20 (1/5) ή μεγαλύτερες.
  2. Μόνο το υψηλότερο αθροιστικό ποντάρισμα σε μία επιλογή εντός ενός συνδυασμού αγοράς/γεγονότος (είτε πριν τον αγώνα ή Σε-Εξέλιξη) θα μετράει για την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων.
  3. Όπου ένα στοίχημα έχει μερικώς γίνει Cash Out (Κλείσει), μόνο το ενεργό ποντάρισμα που απομένει, θα μετρά.
  4. Όπου ένα στοίχημα έχει επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μας Επεξεργασίας Στοιχήματος, μόνο το νέο ποντάρισμα στο νέο στοίχημα θα μετρά.
  5. Πλήρως Cash Out (Κλεισμένα) στοιχήματα, στοιχήματα σε Στιγμιαία Παιχνίδια, στοιχήματα Τυχερών Παιχνιδιών, άκυρα στοιχήματα ή στοιχήματα Σε-Εξέλιξη που διευθετούνται ως μονάδα δεν θα μετρούν.
 • Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος είναι μη αναλήψιμα και τα πονταρίσματά τους δεν περιλαμβάνονται σε οποιεσδήποτε επιστροφές. Οποιεσδήποτε επιστροφές από τοποθετημένα Κουπόνια Στοιχήματος, θα προστίθενται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας. Τα Κουπόνια Στοιχήματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα προϊόντα, λειτουργίες διευθέτησης και τύπους στοιχηματισμού. Δείτε τους πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις για λεπτομέρειες.
 • Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα λήξουν 60 ημέρες αφότου προστεθούν στο υπόλοιπο των Κουπονιών σας Στοιχήματος.

Παράδειγμα για την Αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος

Για παράδειγμα, αν κάνετε μια κατάθεση των 50 kr. που πληροί τις προϋποθέσεις και λάβετε την προσφορά σας, θα πρέπει έπειτα να τοποθετήσετε ένα στοίχημα 50 kr. σε αποδόσεις των 1.20 (1/5) ή μεγαλύτερες, χρησιμοποιώντας χρήματα από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας. Αφού το στοίχημά σας διευθετηθεί, οι 50 kr. σε Κουπόνια Στοιχήματος θα είναι διαθέσιμες προς χρήση.

Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις

Αποκτώντας Δικαίωμα

 1. Η προσφορά είναι διαθέσιμη σε νέους πελάτες που εγγράφονται στις ή μετά τις 12:00 Ώρα ΗΒ στις 14 Δεκεμβρίου 2020.
 2. Κάντε μια κατάθεση που πληροί τις προϋποθέσεις για 50 kr ή περισσότερα για να προκριθείτε για ένα 100% αντίστοιχου ποσού μπόνους σε Κουπόνια Στοιχήματος, έως και 1.000 kr. Η κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις είναι η μεγαλύτερη κατάθεσή σας (με πλαφόν τις 1.000 kr), που πραγματοποιήθηκε κατά τις 7 ημέρες πριν την λήψη της προσφοράς σας. Η PayPal δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις ή επακόλουθη ανάληψη επιστροφών από πονταρίσματα με Κουπόνια Στοιχήματος, εκτός και αν έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες Ταυτοποίησης και πληρούται μία εκ των δύο ακόλουθων απαιτήσεων: έχουμε επαληθεύσει επιτυχώς έναν αποδεκτό τύπο Εγγράφων Ταυτοποίησης και έχετε εισαγάγει τον Κωδικό Ταχυδρομικής Επικύρωσης (PVC), ή έχουμε επιβεβαιώσει επιτυχώς δύο αποδεκτούς τύπους Εγγράφων Ταυτοποίησης.
  Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποδεκτά Έγγραφα Ταυτοποίησης, πώς να ολοκληρώσετε την Ταυτοποίηση ή πώς ν' ανεβάσετε τα Έγγραφα Ταυτοποίησής σας, απλά κάντε είσοδο στον λογαριασμό σας, μεταβείτε στο μενού Λογαριασμού, έπειτα Λογαριασμός και επιλέξτε Ταυτοποίηση. Στην ενότητα Λογαριασμός, μπορείτε επίσης να ζητήσετε ο Κωδικός Ταχυδρομικής σας Επικύρωσης (PVC) να σταλεί στην εγγεγραμμένη διεύθυνσή σας ή να υποβάλετε τον Κωδικό Ταχυδρομικής σας Επικύρωσης (PVC) μόλις αυτός ληφθεί.
 3. Πρέπει να λάβετε την προσφορά εντός 30 ημερών από την εγγραφή του λογαριασμού σας.
 4. Το μέγιστο ποσό Κουπονιών Στοιχήματος που μπορεί να αποκτηθεί είναι 1.000 kr*. Για παράδειγμα, μια κατάθεση των 1.500 kr που πληροί τις προϋποθέσεις, θα προκρίνεται για Κουπόνια Στοιχήματος 1.000 kr.

Αποδεσμεύοντας τα Κουπόνια Στοιχήματός σας

 1. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα διατηρούνται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και είναι μη αναλήψιμα. Για ν' αποδεσμεύσετε τα Κουπόνια σας Στοιχήματος, πρέπει να τοποθετήσετε στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις με μια συνολική αξία πονταρίσματος ίση με ή μεγαλύτερη από την αξία της κατάθεσής σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τις 1.000 kr*) και αυτά πρέπει να διευθετηθούν εντός 60 ημερών από την απόκτηση της προσφοράς.
 2. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα είναι διαθέσιμα συνήθως προς χρήση εντός μιας ώρας από την ικανοποίηση της απαίτησης διευθετημένων στοιχημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις.
 3. Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα Κουπόνια Στοιχήματος, διαθέσιμα στο λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, τα διευθετημένα στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μετρούν μόνο προς την αποδέσμευση μίας εκ των προσφορών. Μπορείτε να διαλέξετε ποια προσφορά είναι ενεργή εντός της ενότητας Προσφορές Μου στο Μενού Λογαριασμού.
 4. Οποιαδήποτε μονά στοιχήματα που τοποθετούνται σε αποδόσεις μικρότερες από 1.20 (1/5) δεν υπολογίζονται για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Σε πολλαπλά στοιχήματα τουλάχιστον μία επιλογή πρέπει να έχει αποδόσεις 1.20 (1/5) ή μεγαλύτερες, για να μετρούν.
 5. Η bet365 δεν επιτρέπει την ‘υποστήριξη και των δύο πλευρών’ μιας αγοράς ή στοιχηματισμού σε πολλαπλές επιλογές εντός ενός συνδυασμού αγοράς/γεγονότος, με στόχο τον άδικο χειρισμό για την αποδέσμευση των Κουπονιών Στοιχήματος. Όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα πονταρίσματα τοποθετημένα σε έναν συνδυασμό αγοράς/γεγονότος, μόνο το υψηλότερο αθροιστικό ποντάρισμα σε μία επιλογή (είτε πριν τον αγώνα ή Σε-Εξέλιξη) θα μετράει αναφορικά με την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων (αν έχετε τοποθετήσει το ίδιο υψηλότερο αθροιστικό ποντάρισμα σε περισσότερες από μία επιλογές, τότε μόνο μία θα μετράει για την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων σας). Οποιαδήποτε στοιχήματα που διευθετούνται σε άλλες επιλογές στον ίδιο συνδυασμό αγοράς/γεγονότος, δεν θα υπολογίζονται για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα 60 kr στοίχημα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει την Τσέλσι και ένα 100 kr στοίχημα στην Τσέλσι να κερδίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αγορά Τελικού Αποτελέσματος, μόνο το στοίχημα στην Τσέλσι θα υπολογίζεται για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος (αν και τα δύο στοιχήματα ήταν για 60 kr, τότε 60 kr θα υπολογίζονταν για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος). Αν τοποθετούσατε ένα επιπλέον 50 kr στοίχημα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει την Τσέλσι, αυτό το αθροιστικό 110 kr στοίχημα θα μετράει για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος και όχι το 100 kr στοίχημα στην Τσέλσι. Επιπλέον, αν τοποθετούσατε στοιχήματα στην αγορά 'Νίκη και Each Way' σε τρία άλογα στην ίδια κούρσα, δύο για 60 kr στοίχημα και ένα διαφορετικό για ένα 100 kr στοίχημα, μόνο το 100 kr στοίχημα θα μετράει για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Αυτός ο περιορισμός ισχύει επίσης για συνδυασμούς αγοράς/γεγονότος όπου η ίδια αγορά είναι διαθέσιμη σε πολλαπλές ξεχωριστές περιπτώσεις εντός του ίδιου γεγονότος (είτε πριν τον αγώνα ή Σε-Εξέλιξη), για παράδειγμα Νικητής Τρέχοντος Σετ ή Επόμενο Γκέιμ στο Τένις. Αν έχετε ένα στοίχημα 60 kr στη Γιελένα Οσταπένκο να κερδίσει το 3ο γκέιμ (Επόμενο Γκέιμ) απέναντι στη Ονς Γιαμπέρ και ένα επιπλέον στοίχημα 25 kr στοίχημα στη Γιελένα Οσταπένκο να κερδίσει το 4ο γκέιμ (Επόμενο Γκέιμ), τότε και τα δύο στοιχήματα θα μετράνε για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Ωστόσο, αν τοποθετούσατε ένα στοίχημα 110 kr θα μετρούσε για την απαίτηση των διευθετημένων στοιχημάτων, καθώς είναι το υψηλότερο ποντάρισμα σε μία επιλογή σε αυτό τον συνδυασμό αγοράς/γεγονότος και όχι οι 85 kr που στοιχηματίστηκαν στη Γιελένα Οσταπένκο. Αυτός ο όρος εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τους άλλους περιορισμούς.
 6. Πλήρως Cash Out (Κλεισμένα), στοιχήματα σε Στιγμιαία Παιχνίδια, στοιχήματα σε προϊόντα Τυχερών Παιγνίων, άκυρα στοιχήματα και στοιχήματα Σε-Εξέλιξη που διευθετούνται ως μονάδα δεν θα μετράνε για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Όπου ένα στοίχημα έχει μερικώς γίνει Cash Out (Κλείσει), μόνο το ενεργό ποντάρισμα που απομένει, θα μετρά για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Όπου ένα στοίχημα έχει επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μας Επεξεργασίας Στοιχήματος, το αρχικό ποντάρισμα δεν θα μετρά για την αποδέσμευση των Κουπονιών σας Στοιχήματος και μόνο το νέο ποντάρισμα στο νέο στοίχημα θα μετρά.
 7. Αν δεν έχετε διευθετημένα στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, αξίας ίσης με την κατάθεσή σας που πληροί τις προϋποθέσεις (με πλαφόν τις 1.000 kr*) εντός 60 ημερών από την απόκτηση της προσφοράς, τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα αφαιρούνται και η προσφορά θα κλείνει.

Χρησιμοποιώντας τα Κουπόνια Στοιχήματος

 1. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος είναι μη αναλήψιμα. Οποιεσδήποτε επιστροφές από τοποθετημένα Κουπόνια Στοιχήματος, θα προστίθενται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας αλλά τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος δεν περιλαμβάνονται σε αυτές. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα 100 kr σε αποδόσεις του 3.00 (2/1), θα έδιναν μια επιστροφή των 300 kr (200 kr κέρδη συν 100 kr ποντάρισμα), ενώ ένα ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος 100 kr σε αποδόσεις 3.00 (2/1) θα έδινε μια καθαρή επιστροφή των 200 kr, καθώς τα 100 kr Κουπονιών Στοιχήματος δεν επιστρέφονται.
 2. Τα πονταρίσματα μπορούν να χρηματοδοτούνται μερικώς από τα Κουπόνια σας Στοιχήματος και μερικώς από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας. Εντούτοις, το ποντάρισμα των Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα περιλαμβάνεται σε οποισδήποτε επιστροφές. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα 100 kr σε αποδόσεις του 3.00 (2/1), το οποίο παίχθηκε με Κουπόνια Στοιχήματος 50 kr και 50 kr μετρητά, θα έδινε μια καθαρή επιστροφή των 250 kr (200 kr κέρδη συν 50 kr ποντάρισμα μετρητών), καθώς οι 50 kr Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα επιστρέφονταν. Αν ένα στοίχημα ακυρωθεί και είχε τη δυνατότητα να κερδίσει (για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας ισοπαλίας), τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα επιστρέφονται. Αν ένα στοίχημα ακυρωθεί και δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει (για παράδειγμα, όταν ένα στοίχημα σε Σκόρερ τοποθετείται σε έναν παίκτη, ο οποίος δεν παίρνει μέρος στον αγώνα), τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος θα επιστρέφονται.
 3. Για τον σκοπό του Cash Out (Κλεισίματος Στοιχήματος), το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος θα έχει ήδη αφαιρεθεί από την εμφανιζόμενη αξία και αυτή θα είναι ισχύουσα επιστροφή αν το στοίχημα γίνει Cash Out (Κλείσει).
 4. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος δεν μπορούν να:
  • χρησιμοποιηθούν ως πονταρίσματα σε Στάνταρ, Υποθετικά Στοιχήματα, Αντίστροφα Υποθετικά Στοιχήματα ή Teasers

 5. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα λήξουν 60 ημέρες αφότου προστεθούν στο υπόλοιπο των Κουπονιών σας Στοιχήματος. Εάν επιπλέον Κουπόνια Στοιχήματος προστεθούν στο υπόλοιπο των Κουπονιών σας Στοιχήματος εντός αυτής της περιόδου 60 ημερών, το συνολικό υπόλοιπο των Κουπονιών σας Στοιχήματος θα λήξει 60 ημέρες μετά την τελευταία προσθήκη.
 6. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται χρησιμοποιώντας Κουπόνια Στοιχήματος, δεν προκρίνονται για τις ακόλουθες λειτουργίες διευθέτησης:
  • Παρολί Ποδοσφαίρου
  • Παρολί Τένις
  • Παρολί Πολλαπλών Σπορ

Γενικά

 1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι προς ανάγνωση, σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας.

 2. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη σε πολλαπλά νομίσματα βάσει της προτίμησης στον λογαριασμό σας και οι συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την ελάχιστη κατάθεση και τις μέγιστες αξίες ισότιμου νομίσματος Κουπονιών Στοιχήματος, αναγράφονται εδώ. Αυτές οι αξίες ισότιμου νομίσματος εξετάζονται περιοδικά έναντι των τιμών της αγοράς και ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα.

 3. Αυτή η προσφορά κλείνει για τους νέους πελάτες στις 11:59 Ώρα ΗΒ στις 16 Ιουλίου 2024 και μπορεί μόνο να ληφθεί από πελάτες που εγγράφονται πριν από αυτή τη χρονική στιγμή (πρέπει να ληφθεί εντός 30 ημερών από την εγγραφή).
 4. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε πελάτες που διαμένουν στη Δανία και τη Γροιλανδία.
 5. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή της λειτουργίας διευθέτησης ή υπάρχουν αποδείξεις ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από έναν πελάτη ή από μία ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένων πληρωμών, Δωρεάν Στοιχημάτων, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα, την πληρωμή επιστροφής ή το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος τέτοιων προσφορών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλλει μία χρέωση διοικητικού περιεχομένου στον πελάτη, μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος, της επιστροφής ή της ενισχυμένης πληρωμής, για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
 6. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιαδήποτε Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος, ποσό επιστροφής ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
 7. Όλες οι προσφορές πελατών περιορίζονται σε μία ανά άτομο. Εάν η bet365 έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι το μπόνους ή η προσφορά διεκδικείται από ή προς όφελος του ίδιου προσώπου περισσότερες από μία φορές ή από μία ομάδα ανθρώπων, τότε μπορεί να αποσύρει τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε προσφοράς ή όλων των προσφορών στον συγκεκριμένο πελάτη ή ομάδα πελατών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα χρηματοδοτείται από το μπόνους ή την προσφορά και να αφαιρέσει τυχόν κέρδη από ένα τέτοιο στοίχημα.
 8. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις σε μία προσφορά ή λειτουργία διευθέτησης για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει μία προσφορά ή λειτουργία διευθέτησης για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
 9. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά ή λειτουργία διευθέτησης. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.

* ή ισότιμο σε άλλο νόμισμα